Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Sistemet e transportierëve MCS

Automatizim i furnizimit dhe transportit për efikasitet maksimal.

Sistemet e transportierëve MULTIVAC shquhen për efiçencën e lartë, jetëgjatësinë dhe fleksibilitetin e tyre. Ata janë të optimizuar në mënyrë të tillë që furnizimi dhe transportimi i produkteve, vasketave dhe i paketimeve të garantohet në rendiment maksimal me konsum minimal të burimeve dhe shfrytëzim optimal të sipërfaqeve në dispozicion. Kostot e investimit dhe të punës janë të ulëta, kurse përfitimet e klientit nga ana tjetër janë të larta.

Sistemet e transportierëve MULTIVAC kanë përdorim të gjithanshëm. Ata automatizojnë në mënyrë të sigurt, ekonomike dhe higjienike furnizimin e produkteve dhe të vasketave për në makineritë e paketimit, furnizimin e paketimeve për në modulet pasuese, si dhe largimin e kutive të kartonit.

Sistemet e transportierëve MULTIVAC shquhen për efiçencën e lartë, jetëgjatësinë dhe përfitimin ekonomik. Sistemi modular i grupeve të konstruksionit me gjeometri dhe gjatësi të shumëllojshme të transportierëve mundëson projektimin individual sipas kërkesave specifike. Sistemet e transportierëve MULTIVAC mund të integrohen pa asnjë problem në linjat e paketimit dhe në njësinë e kontrollit të tyre. Si zgjidhje e pavarur, ata punojnë në mënyrë të pandërprerë ose mund të komandohen me sensorë. Përdorimi i tyre është i thjeshtë, intuitiv dhe i sigurt. Pastrimi dhe mirëmbajtja realizohen shumë shpejt falë dizajnit ergonomik të tyre.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

  • Kosto të ulëta investimi dhe pune
  • Materiale transportierësh që nuk konsumohen
  • Konstruksion i fortë dhe jetëgjatë

Furnizim dhe transport i sigurt

  • Transportim i sigurt i produkteve dhe paketimeve
  • Konfigurim sipas nevojave në sajë të udhëzuesve anësore, këmbëve me regjistrim, sensorëve dhe pajisjeve seleksionuese etj.

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

  • Elemente komandimi të vendosura në mënyrë ergonomike
  • Mundësi për akses të lirë nga të dyja anët
  • Hapësira më e madhe e mundshme për detyrat manuale
  • MULTIVAC Hygienic Design™ për pastrim të lehtë dhe të sigurt

Shkarkimet

Conveyor systems:
Converging and transport
5.99 MB PDF

Shkarkuar PDF

Automation:
3.68 MB PDF

Shkarkuar PDF

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >