Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Sistemet e transportierëve MBS

Të integrueshme, të besueshme dhe efikase - sistemet tonat të veçimit.

Sistemet e transportierëve MBS rregullojnë, si zgjidhje në seri ose zgjidhje e pavarur e automatizuar, fluksin e prodhimit në procesin e paketimit - dhe kështu kontribuojnë në sigurinë maksimale të procesit. Me konsum të ulët të burimeve, efikasitet të lartë dhe hapësirë të nevojshme të kufizuar. Rendimenti dhe distanca midis paketimeve mund të shkallëzohen saktësisht sipas kërkesave të sistemeve që ndodhen përpara dhe pas tyre.

Sistemet e forta të ndarjes MBS e orientojnë prodhimin nga sistemet e paketimit me disa korsi në një pistë të vetme. Për këtë, sistemet MBS mund të vendosin një distancë konstante midis paketimeve. Ky funksion është veçanërisht i nevojshëm në rastin e integrimit të peshoreve të kontrollit në procesin e paketimit. Sistemet MBS përdoren gjithashtu për të rregulluar flukset e produkteve.

Sistemet e ndarjes MBS mund të porositen, sipas zgjedhjes, me një numër fiks korsish ose në dizajnin me shumë formate. Disa modele mund të integrohet gjithashtu direkt në zonën e daljes së një makinerie paketimi. Kjo mundëson zgjidhje paketimi me një gjurmë të minimizuar të makinerisë.

Falë konstruksionit të tyre të fortë dhe higjienik ato mund të pastrohen plotësisht me ujë. Përdorimi i çelikut inoks kontribuon për një lehtësi në pastrim dhe në jetëgjatësinë e makinerisë. Si mekanizma lëvizës përdoren motorë trefazorë me kontroll nga frekuenca, si dhe servomotorë. Kjo gjë bën të mundur një saktësi të lartë në pozicionim. Sistemet e ndarjes MBS mund të pajisen edhe me sensorë, sisteme inspektimi dhe me pajisje për seleksionimin e paketimeve.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

  • Komandim i lehtë nga përdoruesi në terminalin e komandimit të një makinerie paketimi ose nga një terminal i veçantë
  • Shikueshmëri e mirë dhe akses i lehtë
  • MULTIVAC Hygienic Design™ për pastrim të lehtë dhe të sigurt

Ndarje e besueshme

  • Një kombinim sipas nevojave i transportierëve të ndarë dhe i transportierëve udhëzues garanton një ndarje të besueshme me performancë të lartë
  • Konfigurim individual për detyrat individuale të ndarjes

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

  • Mundësi për konvertim të shpejtë falë dizajnit me shumë formate
  • Integrim në makineritë e paketimit për një gjurmë makinerie kompakte të pakrahasueshme
  • Integrim i funksioneve shtesë si inspektimi, etiketimi dhe seleksionimi bën të mundur linja me efiçencë më të lartë të hapësirës
  • Konstruksion i fortë, jetëgjatë
  • Kosto të ulëta pune

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >