Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Ngarkuesi shirit

Marrja nga pajisja prerëse në feta, drejtimi, zbutja dhe shtrimi - një zgjidhje e vetme.

Ngarkuesi shirit MULTIVAC (Belt Loader) është një komponent i rëndësishëm i automatizimit midis një pajisjeje të prerjes në feta dhe makinerisë së paketimit. Sistemi modular fleksibël karakterizohet nga një dizajn higjienik dhe jashtëzakonisht kursimtar në hapësirë - dhe garanton marrjen e porcioneve nga pajisja prerëse në feta, si dhe drejtimin, zbutjen dhe vendosjen e tyre në paketime, me saktësinë dhe rendimentin më të lartë.

Ngarkuesi shirit MULTIVAC kryen marrjen e porcioneve nga një pajisje prerëse në feta, si dhe drejtimin, zbutjen dhe vendosjen e tyre në paketime, me rendiment dhe precizion të lartë. Sistemi fleksibël modular mund të lidhet më së miri në zgjidhjet ekzistuese të paketimit dhe disponohet edhe si version që integrohet në njësinë e komandimit, edhe si pajisje e pavarur më vete.

Ngarkuesi shirit shquhet për mënyrën e konstruksionit higjienik dhe që kursen hapësirë. Njësitë e ndara të shiritit lejojnë aksesin e shpejtë dhe të lehtë në makinerinë e paketimit, për shembull, për të kryer ndërrimin e filmit mbështjellës. Për përdorim fleksibël në makineritë e ndryshme të paketimit përshtatja e shiritit zbutës dhe të drejtimit mund të kryhet shpejt dhe lehtë.

Ngarkuesi shirit MULTIVAC shquhet për përfitimin e lartë ekonomik që ofron. Ndërrimi i shpejtë i produktit, konsumi i ulët i energjisë dhe përdorimi efikas i personelit kontribuojnë në kosto të ulëta pune në mënyrë të vazhdueshme.


Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

  • Shikueshmëri e mirë dhe akses i lehtë
  • MULTIVAC Hygienic Design™ për pastrim të lehtë dhe të sigurt
  • I disponueshëm si version i integrueshëm dhe si pajisje e pavarur më vete

Furnizim i besueshëm dhe i shpejtë

  • Furnizim dhe vendosje e sigurt e produkteve të ndryshme dhe formave të porcioneve
  • Përshtatje fleksibël sipas pajisjeve prerëse në feta dhe sistemeve të paketimit

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

  • Mundësi për konvertim të shpejtë
  • Konstruksion i fortë, jetëgjatë dhe që kursen vend
  • Fleksibiliteti më i lartë i mundshëm në kombinimet e ardhshme të pajisjes prerëse në feta dhe makinerive të paketimit
  • Kosto të ulëta pune

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >