Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Modulet e transportimit

Performancë, precizion dhe fleksibilitet maksimal për detyrat tuaja të furnizimit.

Sistemet tona të transportimit disponohen në klasa të ndryshme performance dhe në standarde të ndryshme higjiene. Ato mund të integrohen pa asnjë problem në makineritë ekzistuese të prodhimit termik të ambalazheve dhe paketimit. Teknologjitë e ndryshme dhe modulariteti i zgjidhjeve të ndryshme bëjnë të mundur përshtatjen fleksibël sipas kërkesave të veçanta për sa i përket përdorimit, funksioneve, objekteve dhe modelit të ngarkimit dhe shkarkimit.

Modulet e forta të transportimit nga MULTIVAC i kryejnë detyrat e furnizimit me performancë, precizion dhe fleksibilitet maksimal. Përmes servomotorëve dhe teknologjive inovative të mbërthimit ato mundësojë edhe efiçencë të lartë energjie. Ndërtimi modular me një shumëllojshmëri robotësh, mbërthyesish, transportierësh dhe sensorësh mundëson projektim individual të tyre. Përveç kësaj, disa module transportimi mund të integrohen direkt në skeletin e makinerive të formimit termik të ambalazhit dhe paketimit. Kjo gjë bënë të mundur një gjurmë minimale të pakrahasueshme të makinerisë në këtë industri. Nëse kërkesat për zgjidhjen e transportimit vijnë duke u rritur, modulet e transportimit të instaluara më parë mund të zgjerohen më tej në drejtim të nivelit të hapësirës dhe sistemit të sensorëve.

Modulet e transportimit MULTIVAC shquhen për përfitimin e lartë ekonomik që ofrojnë. Ndërrimi i shpejtë i produktit, konsumi i ulët i energjisë dhe përdorimi efikas i personelit kontribuojnë në kosto të ulëta pune në mënyrë të vazhdueshme.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

  • Komandim i lehtë nga përdoruesi në terminalin e komandimit të një makinerie paketimi ose nga një terminal i veçantë
  • Shikueshmëri e mirë dhe akses i lehtë
  • Dizajn që ndihmon pastrimin dhe mirëmbajtjen, i disponueshëm në standarde të ndryshme higjiene

Furnizim i besueshëm dhe i shpejtë

  • Transportim i sigurt i produkteve dhe paketimeve
  • Rendiment i lartë "Pick-and-Place" në sajë të sipërfaqes së madhe të punës dhe profilit të optimizuar të lëvizjes
  • Përshtatje fleksibël sipas produkteve për paketim dhe paketimeve nga më të ndryshmet

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

  • Mundësi për konvertim të shpejtë falë sistemeve të mbërthyesve me ndërrim të lehtë
  • Integrim në makineritë e prodhimit termik të ambalazheve dhe paketimit për një gjurmë makinerie kompakte të pakrahasueshme
  • Konstruksion i fortë, jetëgjatë dhe që kursen vend
  • Kosto të ulëta pune

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >