Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Furnizuesi centrifugë

Zgjidhje optimale e veçimit për produktet e drejta dhe uniforme.

Për veçimin efikas dhe që mbron produktet në të njëjtën kohë, si dhe për ngarkimin e salsiçeve në hapësirat e paketimit, MULTIVAC ka zhvilluar furnizuesin centrifugë (Centrifuge Feeder). Kjo zgjidhje, në sajë të konstruksionit të saj higjienik përmbush kërkesat më të larta në industrinë ushqimore dhe në ndërthurje me një transportier ngjitës garanton një qarkullim të njëtrajtshëm e të vazhdueshëm produktesh për në makinerinë e paketimit.

Furnizuesi centrifugë është një zgjidhje ndarjeje efikase dhe që mbron produktin në zonën e furnizimit të produktit. Ai është veçanërisht i përshtatshëm për produktet e drejta dhe uniforme, si p.sh. salsiçet.

Në kombinim me një transportier elevator, furnizuesi centrifugë krijon një qarkullim të orientuar në një korsi të produkteve. Ngarkimi i një sistemi paketimi të montuar pas tij realizohet në mënyrë tipike me anë të një moduli transportimi.

Falë konstruksionit të fortë dhe higjienik furnizuesi centrifugë mund të pastrohet plotësisht me ujë. Përdorimi i çelikut inoks dhe i materialeve higjienike të cilësisë tepër të lartë kontribuojnë në pastrimin e sigurt dhe në jetëgjatësinë e sistemit.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

 • Komandim i lehtë nga përdoruesi në terminalin e komandimit të një makinerie paketimi ose nga një terminal i veçantë
 • Shikueshmëri e mirë dhe akses i lehtë
 • MULTIVAC Hygienic Design™ për pastrim të lehtë dhe të sigurt

Ndarje e besueshme

 • Një pllakë centrifugale që rrotullohet pa ndërprerje dhe një rreth centrifugal garantojnë ndarjen me performancë të lartë, duke mbrojtur produktin
 • Konfigurim individual për çdo produkt të veçantë

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

 • Furnizim i automatizuar i produktit me efiçencën më të lartë
 • Proces për mbrojtjen e produktit që redukton ndjeshëm numrin e produkteve të dëmtuara
 • Higjienë maksimale në sajë të kontaktit më të paktë me njerëzit
 • Integrim pa problem në konfigurimet më të ndryshme të linjave
 • Konstruksion i fortë, jetëgjatë
 • Kosto të ulëta pune

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >