Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Peshoret kontrolluese automatike

Verifikim i peshës së paketimit - i automatizuar dhe i sigurt.

Inspektimi i automatizuar i peshimit, i integruar në linjat e paketimit, me rendiment dhe saktësi maksimale në përsëritje jep një kontribut të konsiderueshëm për përfitim të lartë ekonomik dhe siguri të lartë të procesit. Përveç kësaj, peshoret e kontrollit nga MULTIVAC impresionojnë me besueshmërinë maksimale dhe jetëgjatësinë e madhe, konsumin e ulët të energjisë, kalibrimin e thjeshtë dhe përdorimin komod të tyre.

Peshoret automatike të kontrollit nga MULTIVAC transmetojnë në mënyrë precize dhe të besueshme peshën e paketimit dhe japin një kontribut mjaft të madh në përmbushjen e rregullave të brendshme për cilësinë dhe të kërkesave të përcaktuara me ligj. Peshoret tona të kontrollit disponohen në versionin me një dhe me dy korsi dhe mund konfigurohen edhe me pajisje seleksionuese për paketime me peshë më të vogël dhe më të madhe sesa specifikimi. Gjithashtu ato mund të pajisen edhe me funksione shtesë, si p.sh. zbulimi i metaleve.

Ato integrohen pa problem në sistemet ekzistuese të prodhimit dhe të paketimit. Klientët e MULTIVAC përfitojnë nga kompetenca jonë e shquar për sistemet, e cila përveç lidhjes inteligjente dhe komandimit superior të moduleve fokusohet edhe në reduktimin e gjurmës së të gjithë linjës.

Inspektimi i automatizuar i peshimit me rendiment dhe saktësi maksimale të përsëritur jep një kontribut të konsiderueshëm për përfitim të lartë ekonomik dhe siguri të lartë të procesit. Gjithashtu, ato që impresionojnë janë konsumi i ulët i energjisë, kalibrimi i thjeshtë dhe mundësia e përdorimit komod e sistemeve tona.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

  • Ndërfaqe përdoruesi me përdorim intuitiv
  • Integrim i parametrave të inspektimit tek administrimi i recetave
  • Pastrim i thjeshtë në sajë të dizajnit që ndihmon higjienën dhe lidhjeve të shpejta

Cilësi e lartë inspektimi

  • Inspektim i sigurt dhe pa kontakt i produkteve
  • Përshtatje perfekte për çdo detyrë zbulimi dhe mjedis prodhimi në sajë të kapaciteteve të ndryshme të peshimit, të shpejtësive dhe gjerësive të ndryshme të transportierëve, si dhe të pajisjeve të ndryshme seleksionuese
  • Skelet rezistent ndaj përthyerjes, përdredhjes dhe reduktues i dridhjeve për saktësi maksimale në peshim

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

  • Disponueshmëri e lartë falë ndërrimit të shpejtë të produkteve
  • Shpenzime të ulëta mirëmbajtjeje falë konstruksionit që pothuajse s'ka nevojë për mirëmbajtje
  • Konstruksion i fortë dhe jetëgjatë

I 210

Peshorja e kontrollit me një korsi me pajisje seleksionuese konfigurohet në mënyrë individuale, është fleksibël në përdorim dhe shquhet për gjurmën kompakte të saj.

Mëso më shumë >

I 211

Peshorja e kontrollit me një korsi me detektor metali dhe pajisje seleksionuese ndërthur kontrollin e peshës dhe zbulimin e metaleve në një pajisje të vetme, duke kursyer hapësirë.

Mëso më shumë >

I 220

Peshorja e kontrollit me dy korsi me pajisje seleksionuese konfigurohet në mënyrë individuale, është fleksibël në përdorim dhe shquhet për gjurmën kompakte të saj. Dizajni me dy korsi garanton rendimentin më të lartë të mundshëm.

Mëso më shumë >

I 221

Peshorja e kontrollit me dy korsi me detektor metali dhe pajisje seleksionuese ndërthur kontrollin e peshës dhe zbulimin e metaleve në një pajisje të vetme, duke kursyer hapësirë. Dizajni me dy korsi garanton rendimentin më të lartë të mundshëm.

Mëso më shumë >

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >