Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Printerët direktë të fletëve

Printim i të dhënave fleksibël, i teksteve dhe barkodeve mbi filmin mbështjellës të sipërm.

Printerët tanë direktë të filmit mbështjellës janë inovativë, me efikasitet të lartë, fleksibël, të sigurt, të fortë, jetëgjatë dhe në veçanti ekonomikë. Ata bindin me performancën maksimale, saktësinë më të lartë në përsëritje dhe rezultatet e shkëlqyera në printim mbi filmin mbështjellës të sipërm edhe gjatë funksionimit të vazhdueshëm me shumë ngarkesë – me gjurmën më të vogël të mundshme dhe përdorimin minimal të burimeve dhe të materialeve të konsumit.

Printerët direktë të filmit mbështjellës MULTIVAC printojnë në mënyrë të besueshme gjatë procesit të paketimit të dhëna, tekste dhe barkode të ndryshme direkt mbi filmin mbështjellës të sipërm. Ata janë inovativë, me efiçencë të lartë dhe veçanërisht ekonomikë për sa i përket investimit, përdorimit të personelit dhe kostove të punës. Printerët tanë direktë të filmit mbështjellës që disponohen sipas standardeve të ndryshme të higjienës përveç jetëgjatësisë së tyre shquhen në veçanti për nivelin maksimal të fleksibilitetit që ofrojnë dhe për sigurinë e procesit. Ata bindin me performancën maksimale dhe rezultatet e shkëlqyera në printim edhe gjatë funksionimit të vazhdueshëm me shumë ngarkesë – me gjurmën më të vogël të mundshme dhe përdorimin minimal të burimeve dhe të materialeve të konsumit. Falë gamës së gjerë të teknologjive të printimit, të mundësive të montimit dhe opsioneve të procesit, printerët direktë të filmit mbështjellës MULTIVAC përshtaten në mënyrën më të mirë sipas çdo detyre të etiketimit. Printimi mund të kryhet në një ose shumë rreshta dhe, sipas preferencës, në drejtimin e lëvizjes së filmit mbështjellës ose tërthorazi me të.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

 • Përdorimi është i integrueshëm në sistemin MULTIVAC HMI 2.0 ose
  në mjedise të tjera të komandimit të makinerisë
 • Pastrim dhe mirëmbajtje e sigurt
 • Plotësim i lehtë i materialeve të printimit

Cilësi e lartë etiketimi

 • Integrim i printerëve me transferim termik, printerëve termikë me bojë dhe
  i printerëve stampues për përshtatje optimale sipas
  çdo kërkese për etiketimin
 • Rezultate precize dhe konstante në printim

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

 • Disponueshmëri e lartë
 • Shpenzime të ulëta mirëmbajtjeje falë konstruksionit që s'ka nevojë për mirëmbajtje
 • Konstruksion i fortë dhe jetëgjatë
 • Integrim që kursen hapësirë

DP 205, DP 215, DP 225

Te DP 205, montimi i printerëve bëhet në formë statike, kështu që një printer printon çdo herë vetëm në një linjë.

Printeri direkt i filmit mbështjellës DP 215 ka një aks X të zhvendosshëm që lëviz tërthorazi me drejtimin e lëvizjes së filmit mbështjellës. Si rezultat, një printer mund të lëvizet për të printuar në disa linja.

Me printerin direkt të filmit mbështjellës DP 225, filmi mbështjellës mund të printohet në dy dimensione, si në drejtimin e lëvizjes së filmit mbështjellës, ashtu edhe në drejtimin tërthorazi me të.

DP 200, DP 240

Të dy këta printerë direktë të filmit mbështjellës janë konceptuar për integrim në makineritë e formimit termik të ambalazhit dhe paketimit. DP 200 printon filmin mbështjellës në lëvizje, kurse DP 240 printon filmin mbështjellës të sipërm të paketimeve të mbyllura.

Raportet e përdoruesit dhe artikuj teknikë

New generation of direct web printers: DP 210 + DP 230

Maximum hygiene and user-friendliness

New generation of direct web printers

TTO Printer from MULTIVAC Marking & Inspection

Exchange program for printers

Since January 2018 MULTIVAC Marking & Inspection has been offering an exchange program for printers

MULTIVAC is expanding its printer portfolio with the addition of a versatile thermal inkjet printer

New printer for use in the medical technology and food industries

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >