Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Makineritë e etiketimit me shirit transportues

Etiketim i shisheve, kutive, qeskave, ambalazheve dhe vasketave.

Fleksibilitet maksimal në drejtim të pozicionimit të etiketave, printimit dhe transportimit të produkteve - makineritë tona të etiketimit me shirit transportues garantojnë etiketimin e besueshëm të paketimeve të ndryshme në anën e poshtme, në faqet anësore, në pjesën ballore dhe nëpër cepa me saktësi dhe performancë maksimale. Ato përdoren si sisteme të pavarura ose mund të integrohen pa ndërprerje në linjat ekzistuese.

Makineritë e etiketimit me shirit transportues me konstruksion modular MULTIVAC ofrojnë fleksibilitetin më të lartë në etiketimin e paketimeve nga më të ndryshmet, si p.sh. kavanoz, kanaçe, kuti me palosje, qese tub, paketime me formim termik ose vasketa. Ato integrohen pa ndërprerje në linjat ekzistuese të mbushjes ose të paketimit ose mund të përdoren edhe si zgjidhje të pavarura me furnizim manual të produkteve.

Makineritë e etiketimit me shirit transportues janë gjithashtu mjaft fleksibël edhe në drejtim të pozicionimit të etiketave. Paketimet mund të etiketohen në anën e sipërme ose të poshtme, në një ose në disa faqe anësore, si dhe në faqen ballore ose diagonalisht. Si opsione pajisjesh disponohet një gamë e gjerë e konvejerëve shirit, e aplikuesve, e printerëve dhe e pajisjeve të kontrollit.

Avantazhet në një vështrim të shpejtë

Përdorim i lehtë dhe i sigurt

 • Përdorim i lehtë falë ndërfaqes së përdoruesit me përdorim intuitiv
 • Integrim i parametrave të etiketave tek administrimi i recetave
 • Pastrim i thjeshtë në sajë të dizajnit që ndihmon higjienën
 • Lidhje të shpejta për ndërrim të shpejtë të etiketave

Cilësi e lartë etiketimi

 • Përpunim i besueshëm i materialeve dhe formateve të etiketave nga më të ndryshmet
 • Pozicionim preciz në konturet e paketimit nga më të ndryshmet
 • Integrim i teknologjive nga më të ndryshmet për printimin e etiketave
 • Integrim i sistemeve të inspektimit vizual te Kontrolli i etiketimit

Përfitim ekonomik dhe efiçencë

 • Disponueshmëri e lartë falë ndërrimit të shpejtë të ruleve të etiketave
 • Shpenzime të ulëta mirëmbajtjeje falë konstruksionit që s'ka nevojë për mirëmbajtje
 • Konstruksion i fortë dhe jetëgjatë
 • Funksion "No product no label" për reduktim të konsumit të etiketave
 • Funksion "Zero downtime" për etiketim pa ndërprerje

Shkarkimet

Marking:
Labelling and Printing
9.08 MB PDF

Shkarkuar PDF

BASELINE L 300

Makineria e etiketimit me shirit transportues BASELINE L 300 është një zgjidhje ekonomike për detyrat e thjeshta të etiketimit, të cilat kryhen jashtë linjave të paketimit. L 300 ka një njësi komandimi të pavarur dhe mund të përdoret me fleksibilitet në vende të ndryshme brenda prodhimit.

Mëso më shumë >

BASELINE L 301

Makineria e etiketimit me shirit transportues BASELINE L 301 është një zgjidhje ekonomike për detyrat e thjeshta të etiketimit, të cilat kryhen brenda linjave të paketimit. Përdorimi i L 301 kryhet në njësinë HMI të makinerisë së paketimit MULTIVAC, dhe jo përmes një njësie komandimi të pavarur.

Mëso më shumë >

L 310

Makineria e etiketimit me shirit transportues L 310 është një zgjidhje fleksibël me mundësi maksimale konfigurimi për detyrat më komplekse të etiketimit. Transportimi i paketimeve kryhet nëpërmjet konvejerit shirit.

Mëso më shumë >

Makineria e etiketimit "Full Wrap" L 310

Etiketimi "Full Wrap" me makinerinë L 310 dallohet për nivelin e lartë të automatizimit, për saktësinë maksimale të etiketimit, për shumëllojshmërinë e formave dhe të materialeve të etiketave, si dhe për fleksibilitetin e lartë në drejtim të formave të paketimit.

Mëso më shumë >

L 320

Makineria e etiketimit me shirit transportues L 320 është një zgjidhje fleksibël e etiketimit me konfigurim individual për produktet cilindrike, shishet, gotat ose kavanozat. Etiketimi kryhet rreth e përqark ose në anën përpara dhe prapa.

Mëso më shumë >

L 330

L 330 është konceptuar në mënyrë të veçantë për etiketimin e produkteve të sheshta, si p.sh. fetat e sallamit ose të djathit. Transporti i paketimeve nëpërmjet rripave anësorë të dhëmbëzuar kujdeset për një arritje optimale për etiketimin nga lart dhe poshtë të tyre, si dhe për një kontroll optimal të etiketimit.

Mëso më shumë >

L 340

Makineritë e etiketimit me shirit transportues MULTIVAC të serisë L 340 etiketojnë produktet cilindrike në mënyrë të lehtë, precize dhe të besueshme. Produktet vendosen tërthorazi me drejtimin e lëvizjes mbi një shirit transportues me rule në mënyrë që të plotësohen me etiketë rrethore.

Mëso më shumë >

L 350

Makineritë e etiketimit me mbyllje të serisë L 350 mbyllin me etiketë buzët e hapura të produkteve të palosura prej letre, si për shembull fletë-udhëzuesit në paketime, fletët e jashtme mbështjellëse ose fletushkat e marketingut.

Mëso më shumë >

Raportet e përdoruesit dhe artikuj teknikë

Attractive solutions for full-wrap labelling of packs

MULTIVAC Marking & Inspection has continually expanded its range of conveyor belt labellers in recent years. The spectrum now includes a wide range of solutions for many different labelling requirements and output categories – from the simple BASELINE conveyor belt labellers to 2-track labelling systems with up to ten…

MULTIVAC Conveyor belt labeller L 300

Christian Vlasselaer reports on the successful sales launch of the baseline L 300 labellers in Belgium

The new series of BASELINE L 300 conveyor belt labellers was presented for the first time in Belgium at the EMPACK exhibition in Brussels at the end of September 2014. Five of these labellers had already been sold to Belgian customers by the end of 2014.

Attractive labels for ready meals from Belgium

Fresh salads, delicious soups and ready-to-eat meals are packed by Rabbit N.V, a Belgian family business, in a wide range of different trays and formats. But the wide variety was not the only reason why the changeover of the labelling process to a MULTIVAC labeller for edge-wrap labelling was a real challenge – an…

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Linja të plota  gati për përdorim nga një furnizues i vetëm

Portofoli i produkteve MULTIVAC përfshin teknologji të ndryshme paketimi, sisteme etiketimi dhe kontrolli të cilësisë si dhe zgjidhje të automatizuara. Gama e produkteve tona plotësohet nga komponentët e pvrdorur gjatë procesit të paketimit, në sektorin e ndarjes në porcione, të përpunimit dhe të teknologjisë së pjekjes. Falë kompetencës sonë për linjën e plotë, të gjitha modulet mund të integrohen në zgjidhje gjithpërfshirëse. Ato garantojnë siguri maksimale në përdorim dhe në procese dhe një efiçencë të lartë.

Mëso më shumë >