Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Paketimi i produkteve industriale dhe i mallrave të konsumit

MULTIVAC ofron një gamë të gjerë të llojeve të ambalazhit për mallrat e konsumit dhe produktet industriale, si p.sh. lodrat, artikujt shtëpiakë dhe për zyra, pajisjet elektronike, veglat e punës së artizanëve, pjesët rezervë ose komponentët e përgatitjes. Këto ambalazhe kryejnë funksione të shumta, që nga mbrojtja ndaj ndikimeve mekanike dhe të mjedisit e deri te mbrojtja kundër vjedhjes dhe manipulimit. Opsionet e tjera përfshijnë zgjidhje për gjurmimin e produktit, ndihma nga më të ndryshmet për hapjen dhe sisteme me rimbyllje.

Për një ekspozim sa më të mirë të produkteve tuaja në pikën e shitjes, MULTIVAC ofron ambalazhe me dhe pa vrima për varjen e produktit. Kemi kënaqësinë t'ju informojmë edhe për mundësitë e ekspozimit të markës suaj me ndihmën e blisterave mbajtës ose paketimet me një ndarje dhe me shumë ndarje.

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.92 MB PDF

Shkarkuar PDF