Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Fletët mbështjellëse MultiCook™

Të punueshëm në makineritë e prodhimit termik të ambalazheve dhe paketimit dhe mbi të gjitha të përdorshëm në furrë.

Filmat tanë mbështjellës MultiCook™ janë realisht të gjithanshëm. Ata shquhen nga fortësia e lartë e tegelit të ngjitjes dhe rezistenca e lartë ndaj shpimit - kështu, ushqimet e ndryshme të paketuara mund të ftohen pa kufizime ose të ruhen të ngrira dhe më pas të gatuhen në furrë ose në mikrovalë. Përveç kësaj, filmat mbështjellës disponojnë aftësi më të mirë riciklimi.

Fletët mbështjellëse MultiCook™ përpunohen në mënyrë të sigurt dhe me efiçencë të lartë në makineritë e prodhimit termik të ambalazheve MULTIVAC. Kështu, proceset e shkurtra të formësimit dhe mbylljes mundësojnë një rendiment më të lartë të ciklit. Gama e gjerë e përpunimit si dhe karakteristikat e saj të shkëlqyera mekanike dhe termike, e bëjnë përpunimin e MultiCookTM të thjeshtë dhe të sigurt.Duke qenë se fletët mbështjellëse mund të përdoren në një diapazon temperaturash nga -60 deri +220 °C, ushqimet e paketuara mund të ruhen në ftohje ose në ngrirje të thellë dhe të përgatiten në furrë ose në mikrovalë.Për më tepër, fletët mbështjellëse MultiCook™ kanë një rezistencë të lartë të mbylljes dhe ndihmojnë kështu ne një siguri optimale për përdoruesin. Rezistenca e lartë ndaj shpimit mundëson gjithashtu edhe paketimin e produkteve me majë të mprehtë.

MultiCook™ revolutionises the preparation of oven-ready packaged foods

Të dhënat teknike*

Trashësitë

42µ - 150µ

Karakteristika mbrojtëse

Mbrojtje mesatare

Mjetet mbyllëse

PET

Ngjyra

transparente

*Ka në dispozicion edhe cilësi të tjera, sipas kërkesës

Fletë mbështjellëse MultiCook™ ndihmojnë në një riciklim më të mirë të sistemeve të paketimit, falë monostrukturës së tyre.


Të gjitha fletët mbështjellëse MultiCook™ prodhohen në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare të materialeve paketuese që bien në kontakt me ushqimin. Prodhimi i produkteve të portofolit tonë realizohet në përputhje me standardet në fuqi si HACCP, BRC/IoP dhe rregulloret përkatëse të BE-së dhe FDA-së.

 

Na kontakto

Dhënia e pëlqimit*

Cilësi maksimale e produkteve dhe prakticitet për përdoruesin

MultiCook™ është një vlerë e shtuar për prodhuesit dhe përdoruesit.

 

Koncepti inovativ i paketimit MultiCook™ bën që përgatitja në shtëpi e gatimeve cilësore, të jetë e pastër dhe pa thërrime. Vlera e lartë e shtuar hap mundësi të reja tregu dhe marzhe më të larta fitimi.