Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Makineritë me dhomë

Makineritë me dhomë vakuumi MULTIVAC - një ide e mirë që në pikënisje.

Të thjeshta, lehtësisht të përdorshme, fleksibël dhe plotësisht ekonomike - makineritë me vakuum MULTIVAC janë edhe sot sinonim i paketimit në qeska i produkteve nga më të ndryshmet. Modelet tona të ndryshme nuk shquhen vetëm për cilësinë e lartë të paketimit dhe të ngjitjes - falë konstruksionit të tyre të fortë ato janë veçanërisht jetëgjata dhe një hallkë e fortë në ngarkesën e punës së përditshme.

Historia e suksesit të MULTIVAC nisi me makinerinë e parë me dhomë vakuumi që Sepp Haggenmüller ndërtoi në vitin 1961. Sot, ne jemi një prodhues lider i makinerive me dhomë vakuumi, me ekspertizë të shquar në përdorim. Portofoli ynë i plotë e mjaft i diferencuar plotëson çdo kërkesë për sa i përket konstruksionit, mënyrës së funksionimit, opsioneve të pajisjeve dhe diapazoneve të kapacitetit e performancës. Makineritë MULTIVAC për përdorim mbi tavolinë, ato me qëndrim të pavarur, me dy dhoma vakuumi apo me dhomë me transportier, ashtu si dhe makineritë tkurrëse dhe tharëse përdoren me besueshmëri në mbarë botën. Ditë për ditë.

Të gjitha makineritë bindin me performancën, jetëgjatësinë dhe efikasitetin ekonomik të tyre. Ato shquhen si për fleksibilitetin e lartë lidhur me produktet që paketohen, ashtu edhe për mundësinë e përdorimit në fusha nga më të ndryshmet. Gjithashtu, ato integrohen në mënyrë perfekte në ambientet e reja ose ekzistuese të prodhimit.

Makineritë me dhomë vakuumi MULTIVAC janë të thjeshta dhe ergonomike në përdorim dhe garantojnë një cilësi të lartë të paketimit. Për këtë qëllim, si ofrues i zgjidhjeve të plota, ne marrim gjithmonë në konsideratë një ndërlidhje perfekte midis materialit të paketimit, vakuumit, atmosferës, makinerisë dhe produktit – dhe për rrjedhojë përputhim makineritë, teknologjinë dhe materialet e paketimit me njëra-tjetrën.

Makineritë me dhomë për produktet ushqimore

Pajisjet me vakuum për tavolinë

Madhësia e produktit: ★✩✩✩✩

Vëllimet e prodhimit: sasi të vogla

Automatizimi: ★✩✩✩✩

Makineria me vakuum me qëndrim të pavarur

Madhësia e produktit: ★★★★★

Vëllimet e prodhimit: sasi të vogla deri të mesme

Automatizimi: ★★★✩✩

Makineritë me dy dhoma

Madhësia e produktit: ★★★✩✩

Vëllimet e prodhimit: sasi të mëdha

Automatizimi: ★★★✩✩

Makineritë me dhomë me transportier

Madhësia e produktit: ★★★★✩

Vëllimet e prodhimit: sasi shumë të mëdha

Automatizimi: ★★★★★

Makineri me dhoma vakuumi për produktet laboratorike dhe të kujdesit shëndetësor

Makineri me dhoma vakuumi për produktet laboratorike dhe të kujdesit shëndetësor

Madhësia e produktit: ★★★★★

Vëllimet e prodhimit: ★★★★★

Automatizimi: ★★★★★

Sous Vide for the professional kitchen

Take advantage of the main benefits of sous vide cooking

Serve aromatic meals with high quality even days after cooking. With MULTIVAC vacuum chamber machines and sous vide equipment you not only achieve the basis for perfect sous vide cooking. Redefine completely enjoyment and taste.

Shkarkimet

Chamber Machines:
8.59 MB PDF

Shkarkuar PDF

BASELINE P Series:
Chamber Machines
2.82 MB PDF

Shkarkuar PDF