Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Llojet e ambalazhit

Të përshtatshme - për çdo përdorim

MULTIVAC ofron një gamë të gjerë të teknologjive të paketimit dhe të llojeve të ambalazheve - nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për paketimin e ushqimeve, të produkteve farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor apo për artikuj industrialë.

Ambalazhet mund të pajisen me karakteristika nga më të ndryshme, për shembull për të rritur tërheqjen e klientëve në pikat e shitjes apo për të optimizuar përdorimin nga konsumatori.

Pa shkëmbim të atmosferës

Një variant paketimi është edhe prodhimi i ambalazheve pa shkëmbim të atmosferës.

MAP dhe EMAP

Në një ambalazh MAP atmosfera normale brenda paketimit zëvendësohet me një atmosferë të modifikuar të përcaktuar sipas produktit që ambalazhohet.

Ambalazhet e paketimit me vakuum

Paketimi me vakuum zgjat afatin e përdorimit të produkteve, sepse nga heqja e ajrit ngadalësohet prishja e produktit nga mikrobet.

Ambalazhimet me mbulesë

Në ambalazhimet me mbulesë dhe vakuum, malli që paketohet vendoset mbi një shtresë të poshtme të fortë ose vendoset në një lloj pjate të parapërgatitur dhe mbulohet me një fletë mbështjellëse të veçantë që ngjitet në të gjithë sipërfaqen.

Ambalazhet me tkurrje

Me ambalazhet me tkurrje produkti paketohet me vakuum me një fletë speciale që tkurret.

Ambalazhet për përdorim në furrë

Ambalazhet për përdorim në furrë e bëjnë jashtëzakonisht të lehtë dhe të sigurt përgatitjen e ushqimit në furrë ose mikrovalë.