Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Paketim më i mirë me makineritë termike të prodhimit të ambalazheve nga MULTIVAC

Paketimi termik i ushqimeve

Makineritë termike të prodhimit të ambalazheve nga MULTIVAC për paketimin e ushqimeve ofrojnë avantazhet e mëposhtme:

 • Rendiment i lartë prodhimi dhe cilësi e lartë paketimi
 • Zgjidhje të zhvilluara e të përshtatura në mënyrë individuale
 • Rendiment maksimal në sipërfaqe minimale
 • Siguri e procesit
 • Jetëgjatësi e madhe
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Përdorim efikas i fletëve mbështjellëse dhe i energjisë
 • Konfigurime dhe zgjerime të shumëllojshme
 • Mund të integrohen në linjat automatike të paketimit

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

Shkarkuar PDF

Paketimi termik i materialeve sterile mjekësore dhe produkteve farmaceutike

Makineritë termike të prodhimit të ambalazheve nga MULTIVAC për paketimin e materialeve sterile mjekësore dhe produktet farmaceutike karakterizohen nga veçoritë e mëposhtme:

 • Zgjidhje të përshtatura në mënyrë individuale
 • Rendiment i lartë prodhimi dhe cilësi e lartë paketimi
 • Rendiment maksimal në sipërfaqe minimale
 • Siguri e procesit, mundësi riprodhimi, mundësi gjurmimi
 • Përdorim efikas i materialeve të paketimit dhe i energjisë
 • Konfigurime dhe zgjerime të shumëllojshme
 • MULTIVAC Clean Design™
 • Përshtatshmëri përdorimi në mjediset e kontrolluara mjekësore

Paketimi termik i produkteve joushqimore

Makineritë termike të prodhimit të ambalazheve nga MULTIVAC për paketimin e produkteve joushqimore ofrojnë avantazhet e mëposhtme:

 • Rendiment i lartë prodhimi dhe cilësi e lartë paketimi
 • Zgjidhje të zhvilluara e të përshtatura në mënyrë individuale
 • Rendiment maksimal në sipërfaqe minimale
 • Siguri e procesit
 • Jetëgjatësi e madhe
 • Përdorim efikas i fletëve mbështjellëse dhe i energjisë
 • Konfigurime dhe zgjerime të shumëllojshme
 • Mund të integrohen në linjat automatike të paketimit