Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Paketim më i mirë me vakuum - makineritë me dhomë vakuumi MULTIVAC

Makineritë me dhomë vakuumi MULTIVAC për paketimin e ushqimeve ofrojnë avantazhet e mëposhtme

 • Cilësi e lartë e paketimit
 • Zgjidhje të përshtatura në mënyrë individuale
 • Rendiment maksimal në sipërfaqe minimale
 • Siguri e procesit
 • Jetëgjatësi e madhe
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Konfigurime dhe zgjerime të shumëllojshme
 • Mund të integrohen në linjat automatike të paketimit

Makineritë me dhomë vakuumi MULTIVAC për paketimin e materialeve sterile mjekësore dhe produktet farmaceutike karakterizohen nga veçoritë e mëposhtme

 • Siguri e procesit
 • Parametra procesi të regjistrueshëm pa cilësime të paracaktuara
 • Mundësi matjeje dhe riprodhimi
 • Mundësi vlerësimi dhe kalibrimi
 • Përshtatshmëri përdorimi në mjediset e kontrolluara mjekësore
 • Fleksibilitet në përpunimin e materialeve të ndryshme të paketimit
 • Cilësi e qëndrueshme, e lartë dhe e matshme e paketimit
 • Mundësi të shumta për mbledhjen e të dhënave, protokollimin dhe dokumentimin
 • Siguri funksionimi nëpërmjet sisteme të kontrollit të plotë, si sinjalizimi i përdoruesit me RFID etj.
 • Të thjeshta në përdorim

Makineritë me dhomë vakuumi MULTIVAC për paketimin e produkteve joushqimore ofrojnë avantazhet e mëposhtme

 • Cilësi e lartë e paketimit
 • Zgjidhje të përshtatura në mënyrë individuale
 • Rendiment maksimal në sipërfaqe minimale
 • Siguri e procesit
 • Jetëgjatësi e madhe
 • Konfigurime dhe zgjerime të shumëllojshme
 • Mund të integrohen në linjat automatike të paketimit

Makineritë me dhomë me transportier MULTIVAC për paketimin e ushqimeve ofrojnë avantazhet e mëposhtme

 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Rendiment i lartë prodhimi dhe cilësi e lartë paketimi
 • Opsione të shumta pajimi
 • Rendiment maksimal
 • Sipërfaqe e nevojshme minimale
 • Ergonomi novatore dhe të thjeshta në përdorim
 • Mund të integrohen në linjat automatike të paketimit