Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Technology Network

Ne bashkëpunojmë me prodhues të teknologjive plotësuese, të cilat ne i integrojmë pa problem në sistemet tona për makineritë tuaja të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit. Për këtë qëllim ne mbështetemi në një rrjet prodhuesish të kualifikuar. Standardet e larta të cilësisë që qëndrojnë në themel të produkteve dhe të proceseve tona, ne ua kërkojmë edhe firmave partnere që bashkëpunojnë me ne. Në këtë mënyrë ne mund të garantojmë cilësinë, rentabilitetin dhe efikasitetin e lartë të sistemeve tona të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit.

  • Filtri
  • Dega
  • Kategoria
  • Prodhuesi
Ruaj
Ruaj
Ruaj
Filtri aktiv :
Hiq filtrin