Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Zgjidhjet për pajisjet prerëse në feta për linjat e reja

Në konfigurimin e një linje të automatizuar të prerjes në feta me paketim me formim termik, përdorimi i një ngarkuesi horizontal MULTIVAC bën të mundur një performancë dhe efiçencë unike të pakrahasueshme.

Ngarkuesi horizontal është një sistem furnizimi higjienik dhe që mbron produktin për produktet e prera në feta, i cili mund të integrohet plotësisht në një makineri të formimit termik të ambalazhit dhe paketimit. Nëpërmjet përdorimit të ngarkuesit horizontal nuk ka asnjë diferencë lartësie për t'u zgjidhur midis pajisjes së prerjes në feta dhe makinerisë së prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit ose bëhet fjalë për diferenca të vogla lartësie. Kjo gjë zvogëlon rrëshqitjen e porcioneve, rrit saktësinë gjatë vendosjes dhe minimizon nevojën e ndërhyrjeve manuale për korrigjimin e situatës. Dorëzimi i produktit me diferencë të vogël lartësie bën gjithashtu të mundur një kënd dorëzimi optimal midis konvejerit të vendosjes dhe paketimit, dhe për rrjedhojë një dorëzim veçanërisht të besueshëm.


Përmes integrimit të sistemit të furnizimit në makinerinë e formimit termik të ambalazhit dhe paketimit, gjurma e linjës së pajisjes së prerjes në feta mund të reduktohet ndjeshëm. Dorëzimi veçanërisht preciz dhe kujdesës për produktet mundëson gjithashtu një produktivitet të lartë.

 

 

Modulet e linjës

 • Pajisjet prerëse në feta
 • Makineria e prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit
  me ngarkues horizontal të integruar

 

Avantazhet

 • Rendimenti më i madh i mundshëm
 • Efiçencë e lartë e stafit
 • Krijim i të gjitha formave të zakonshme të porcioneve
 • Gjurmë e reduktuar nëpërmjet integrimit të modulit të furnizimit te
  makineria e prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit
 • Numër ndarjesh i ndryshueshëm
 • Pastrim i lehtë
 • Akses i pakufizuar në makinerinë e paketimit

 

 

 

Makineria e prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit me ngarkues horizontal MULTIVAC

Nëpërmjet integrimit të modulit të vendosjes në makinerinë e prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit, kjo e fundit kontrollon edhe procesin e furnizimit përveç procesit të paketimit. Kjo përfshin drejtimin, zbutjen dhe vendosjen e porcioneve. Për këtë qëllim, makineria e prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit përshtat automatikisht kohën e ciklit të saj me rendimentin e pajisjes prerëse në feta, për të shmangur ndalimet e punës ose paketimet boshe. Kjo gjë kontribuon në vazhdimësinë e prodhimit dhe në rritjen e disponueshmërisë së linjës së pajisjes së prerjes në feta.