Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Zgjidhjet për pajisjet prerëse në feta për linjat e reja dhe për makineritë ekzistuese të paketimit

Për integrimin e pajisjeve prerëse në feta në linjat e paketimit, ngarkuesit shirit janë një zgjidhje furnizimi e provuar dhe efikase. Konfigurimet e linjës me ngarkues shirit janë të paracaktuara për makineritë e formimit termik të ambalazhit dhe paketimit të instaluara që më parë. Në linjat e pajisjeve prerëse në feta që konfigurohen të reja, ngarkuesi shirit garanton fleksibilitetin më të madh të mundshëm në kombinimet e ardhshme të pajisjes prerëse në feta dhe makinerive të paketimit.

 

 

Modulet e linjës

  • Pajisjet prerëse në feta
  • Ngarkuesi shirit
  • Makineria e prodhimit termik të ambalazhit dhe paketimit

Avantazhet

  • Rendiment i lartë
  • Efiçencë e lartë e stafit
  • Prodhim i të gjitha formave të porcioneve
  • Numër ndarjesh i ndryshueshëm
  • Projektim fleksibël i linjës

Furnizimi i produktit me ngarkuesin shirit MULTIVAC

Ngarkuesi shirit kryen marrjen e porcioneve nga pajisja prerëse në feta, si dhe drejtimin, zbutjen dhe vendosjen e tyre në paketime, me rendiment dhe precizion të lartë. Sistemi fleksibël modular mund të lidhet më së miri në zgjidhjet ekzistuese të paketimit dhe disponohet edhe si version që integrohet në njësinë e komandimit, edhe si pajisje e pavarur më vete.


Ngarkuesi shirit shquhet për mënyrën e konstruksionit higjienik dhe që kursen hapësirë. Njësitë e ndara të shiritit lejojnë aksesin e shpejtë dhe të lehtë në makinerinë e paketimit, për shembull, për të kryer ndërrimin e filmit mbështjellës. Për përdorim fleksibël në makineritë e ndryshme të paketimit përshtatja e shiritit zbutës dhe të drejtimit mund të kryhet shpejt dhe lehtë.


Numri maksimal i porcioneve të produktit arrihet nëpërmjet sistemit opsional të kontrollit të peshës. Një ekran i vendosur në zonën e shtrimit të makinerisë së paketimit tregon se cilat porcione duhen mbushur më pas manualisht.