Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Makineritë origjinale të ekspozimit dhe makineritë me revizionim OEM në fabrikë nga MULTIVAC

Mundësi e madhe zgjedhjeje, besueshmëri maksimale

Blerja e një makinerie të përdorur mund të jetë një zgjedhje perfekte në rrethana të caktuara - në mënyrë të veçantë atëherë kur tregjet e ndjeshme ndaj çmimit kërkojnë një kosto-efektivitet maksimal ose kur makineria nevojitet për një afat të shkurtër. Portofoli ynë gjithëpërfshirës i makinerive të ekspozimit, makinerive të panaireve dhe i modeleve të revizionuara përshtatet më së miri me kërkesat tuaja individuale dhe garanton kohë të shpejta lëvrimi. Makineritë origjinale të revizionuara mbajnë vulën e cilësisë ProSelection.

Kur bëhet fjalë për cilësinë dhe shërbimin, ju përfitoni të njëjtat avantazhe kur blini një makineri origjinale MULTIVAC të përdorur, njëlloj sikur të blinit një makineri të re MULTIVAC. Këtu përfshihet vënia e plotë në punë e makinerisë dhe një trajnim i kujdesshëm, dokumentacioni i plotë i historisë së makinerisë, furnizimi pa ndërprerje me pjesë këmbimi origjinale dhe përditësimet e softuerëve, si dhe një shërbim teknik që përgjigjet shumë shpejt dhe mbulimi i plotë me garanci.

Për makineritë origjinale të ekspozimit dhe për makineritë me revizionim OEM në fabrikë ne ofrojmë koncepte dhe mundësi financimi fleksibël, të cilat përshtaten më së miri me kërkesat tuaja individuale, si p.sh. leasing ose qira.

MULTIVAC Pro Selection™ - Makineritë e revizionuara plotësisht

Investimi në një makineri ProSelection nga MULTIVAC është një investim që ia vlen, në mënyrë të veçantë sepse ajo ndërthur standardet më të fundit teknologjike dhe konfigurohet gjithmonë sipas kërkesave tuaja specifike - një zgjidhje e qëndrueshme që përmbush dëshirat tuaja individuale.

Makineritë ProSelection nga MULTIVAC i nënshtrohen një revizionimi të përgjithshëm që përfshin rinovimin e të gjitha pjesëve origjinale mekanike dhe elektrike dhe të qarkut të komandimit, ndërrimin e pjesëve shumë të konsumuara, si dhe zëvendësimin e pjesëve që nuk prodhohen më me pjesë që janë në përputhje me standardet aktuale. Të gjitha makineritë ProSelection janë të pajisura me mjete pune, mbulesa mbrojtëse dhe me pompa origjinale.

Kjo garanton cilësinë dhe sigurinë që mund t'jua ofrojë vetëm prodhuesi origjinal.
Makineritë ProSelection nga MULTIVAC plotësojnë të gjitha kërkesat aktuale për sigurinë dhe mbajnë vulën e cilësisë ProSelection. Përveç kësaj, të gjitha makineritë ProSelection ofrohen si standard nga MULTIVAC me garanci njëvjeçare prej tij.

MULTIVAC Resale & Service - Qendra jonë e kompetencës për makineritë e përdorura

Qendra jonë e kompetencës MULTIVAC Resale & Service është ajo degë e biznesit të MULTIVAC, e cila merr mbrapsht makineritë dhe u bën atyre një revizionim kapital me pjesë origjinale MULTIVAC.

Revizionimi i makinerive kryhet ose sipas specifikimeve të pronarit të ri të makinerisë, ose sipas standardeve më aktuale, por gjithsesi duke përdorur në çdo rast teknologjinë më bashkëkohore. Ne ju sigurojmë se të gjitha punimet kryhen nga teknikë mjaft të kualifikuar. Në revizionimin e makinerive ne përdorim vetëm pjesë OEM - në këtë mënyrë ne garantojmë që makineritë të arrijnë jetëgjatësinë më të madhe të mundshme.

Përveç revizionimit OEM të makinerive, MULTIVAC Resale & Service ofron si pjesë këmbimi edhe sisteme ngritëse dhe prerëse me revizionim OEM. Përveç prodhimit të formateve të reja, MULTIVAC Resale & Service mundëson edhe projektimin dhe modifikimin e formateve dhe të pllakave të nxehjes dhe të ngjitjes.