Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Ambalazhet e paketimit me vakuum

Zgjatni afatin e përdorimit të produkteve

Paketimi me vakuum zgjat afatin e përdorimit të produkteve, sepse nga heqja e ajrit ngadalësohet prishja e produktit nga mikrobet. Gjithashtu, nga vakuumi i krijuar produkti fiksohet pas ambalazhit dhe për rrjedhojë mbrohet edhe nga ndikimet mekanike mbi ambalazh. Në të njëjtën kohë zvogëlohet edhe vëllimi i ambalazhit.

Përdorimi

Ambalazhet e paketimit me vakuum janë të përshtatshëm për të gjitha llojet e ushqimeve, të produkteve mjekësore, si dhe për mallrat e konsumit dhe mallrat industrialë.

Avantazhet

Ambalazhet e paketimit me vakuum mund të ruajnë për një kohë më të gjatë cilësinë dhe freskinë e ushqimeve. Nëpërmjet heqjes së oksigjenit frenohet shtimi i mikroorganizmave që zhvillohen nga prania e oksigjenit, si dhe zvogëlohet procesi i oksidimit.

Gjatë paketimit të produkteve të konsumit dhe industriale, malli i paketuar mbrohet ndaj oksidimit si rezultat i heqjes së ajrit. Gjithashtu, nga vakuumi i krijuar produkti fiksohet pas ambalazhit dhe për rrjedhojë mbrohet edhe nga ndikimet mekanike mbi ambalazh. Në të njëjtën kohë zvogëlohet edhe vëllimi i ambalazhit.

Makineritë e paketimit dhe materialet e ambalazhit

Ambalazhet e paketimit me vakuum mund të prodhohen në makineritë termike të prodhimit të ambalazheve, në makineritë ngjitëse të vasketave dhe makineritë me dhomë vakuumi.

Filtri i degëve
Filtri i degëve të MULTIVAC
Jeni të interesuar për një zgjidhje paketimi për një degë të caktuar?

Ruani këtu filtrin tuaj të degës së MULTIVAC dhe gjatë vizitës suaj në faqen e internetit të MULTIVAC do t'ju shfaqet vetëm informacionet që lidhen me degën tuaj.

Provojeni tani!
Mirë se u kthyet!

Gjatë vizitës suaj të fundit në faqen tonë të internetit ju keni përdorur filtrin tuaj të degëve të MULTIVAC. Vazhdoni me këtë cilësim ose ndryshoni këtu përzgjedhjen tuaj.

Ju urojmë sa më shumë argëtim!