Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Riparimi i pjesëve/moduleve

Riparimi profesional i pjesëve nga MULTIVAC kontribuon në zgjatjen e jetëgjatësisë në shërbim dhe si rezultat në zgjatjen e ciklit jetësor të makinerisë suaj

Gjatë punës disa pjesë ose komponentë të makinerisë i nënshtrohen konsumimit normal. Riparimet e nevojshme mund të bëhen ose direkt në terren te klientët tanë, ose në qendrat e ndryshme të MULTIVAC në Gjermani, midis të tjerash në qendrën kryesore në Wolfertschwenden dhe në Qendrën e Rishitjes dhe Servisit të MULTIVAC në Nettetal, si dhe pranë shoqërive bija të ndryshme.

Riparimi i pjesëve në fabrikë

Riparimi është një alternativë ekonomike dhe që kursen burimet krahasuar me blerjen e pjesëve të reja. Në vend që t'i zëvendësojnë pllakat e nxehjes dhe të stampimit me pjesë të reja, ekspertët e MULTIVAC i riparojnë ato në ofiçinë. Pas një riparimi dhe shërbimi total ju do t'i rimerrni pjesët tuaja plotësisht të rinovuara dhe plotësisht funksionale.

Me programin e shkëmbimit të MULTIVAC, shërbimi ynë teknik vë në dispozicionin tuaj pjesë të riparuara më parë, si p.sh. mekanizma ngritës ose presa stampuese, dhe në këmbim ju thjesht na ktheni pjesët tuaja të çmontuara. Ky lloj shërbimi redukton kohën e ndalimit në rast riparimesh dhe është një alternativë që kursen burimet krahasuar me blerjen e pjesëve të reja.