Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pjesët e këmbimit

Për disponueshmëri maksimale të makinerive: vetëm pjesë këmbimi origjinale nga MULTIVAC

Pjesët e këmbimit të MULTIVAC e ruajnë cilësinë, sigurinë e funksionimit dhe vlerën e investimit tuaj edhe me kalimin e viteve. Për to zbatohen të njëjtat kritere cilësie si për makineritë MULTIVAC. Përmirësimet e vazhdueshme në pjesët tona të këmbimit ecin me të njëjtin hap që ne zhvillojmë dhe përmirësojmë vazhdimisht teknologjitë tona.

Për përzgjedhjen e pjesëve të sakta mund të bazoheni në dokumentacionin e detajuar të pjesëve të këmbimit, i cili dërgohet me çdo makineri MULTIVAC. Falë disponueshmërisë së garantuar të pjesëve të këmbimit ju mund të mbështeteni për një kohë të gjatë në sistemet ekzistuese të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit MULTIVAC.
 
Rrjeti i servisit i MULTIVAC që shtrihet në mbarë botën ju garanton një furnizim të plotë me pjesë këmbimi për të gjitha makineritë e instaluara - dhe kështu kujdeset për një rendiment dhe disponueshmëri maksimale të makinerive.