Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Përmirësimi dhe modernizimi

Shfrytëzoni më gjatë investimin tuaj

Me shërbimin e modernizimit MULTIVAC Retrofit™ ju përshtatni sistemet tuaja të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit me detyrat dhe kërkesat e reja të tregut. Çoni prodhimin tuaj në nivelin më të lartë, duke rinovuar plotësisht sistemet tuaja, duke integruar module të reja ose duke i plotësuar me funksione të reja. Rezultati: rritje e jetëgjatësisë së pajisjeve dhe e rentabilitetit.

Specialistët tanë mund të diskutojnë me ju në një këshillim të detajuar se në cilat module të pajisjeve tuaja është i vlefshëm optimizimi. MULTIVAC ofron paketa të ndryshme shërbimesh për të identifikuar potencialet e optimizimit të grupit të pajisjeve tuaja ekzistuese.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Shkarkuar PDF
Filtri i degëve
Filtri i degëve të MULTIVAC
Jeni të interesuar për një zgjidhje paketimi për një degë të caktuar?

Ruani këtu filtrin tuaj të degës së MULTIVAC dhe gjatë vizitës suaj në faqen e internetit të MULTIVAC do t'ju shfaqet vetëm informacionet që lidhen me degën tuaj.

Provojeni tani!
Mirë se u kthyet!

Gjatë vizitës suaj të fundit në faqen tonë të internetit ju keni përdorur filtrin tuaj të degëve të MULTIVAC. Vazhdoni me këtë cilësim ose ndryshoni këtu përzgjedhjen tuaj.

Ju urojmë sa më shumë argëtim!