Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Përmirësimi dhe modernizimi

Shfrytëzoni më gjatë investimin tuaj

Me shërbimin e modernizimit MULTIVAC Retrofit™ ju përshtatni sistemet tuaja të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit me detyrat dhe kërkesat e reja të tregut. Çoni prodhimin tuaj në nivelin më të lartë, duke rinovuar plotësisht sistemet tuaja, duke integruar module të reja ose duke i plotësuar me funksione të reja. Rezultati: rritje e jetëgjatësisë së pajisjeve dhe e rentabilitetit.

Specialistët tanë mund të diskutojnë me ju në një këshillim të detajuar se në cilat module të pajisjeve tuaja është i vlefshëm optimizimi. MULTIVAC ofron paketa të ndryshme shërbimesh për të identifikuar potencialet e optimizimit të grupit të pajisjeve tuaja ekzistuese.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Shkarkuar PDF