Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Servisi

Kujdes gjithëpërfshirës dhe i shpejtë

Rrjeti ynë i servisit MULTIVAC në mbarë botën ju mundëson një ofertë gjithëpërfshirëse - nga mirëmbajtja parandaluese dhe restauruese përmes masave të modernizimit të përshtatura në mënyrë individuale deri te kryerja e servisit në rast nevoje.

Mirëmbajtja dhe servisi

Servisi i plotë i mirëmbajtjes nga MULTIVAC ju garanton një rendiment dhe fleksibilitet maksimal të sistemeve tuaja të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit. Oferta përfshin mirëmbajtjet parandaluese dhe kryerjen e servisit të paplanifikuar.

Riparimi

Për të parandaluar konsumimin normal të disa pjesëve dhe për të plotësuar kërkesat aktuale të tregut, MULTIVAC ju ofron kryerjen e të gjitha riparimeve të nevojshme në makineritë tuaja të paketimit.

Pjesët e këmbimit

Rrjeti i servisit i MULTIVAC në mbarë botën ju garanton një furnizim të plotë me pjesë këmbimi origjinale për të gjitha makineritë e instaluara - dhe kështu kujdeset për një rendiment dhe disponueshmëri maksimale të makinerive.

Përmirësimi dhe modernizimi

Për t'u përballur me detyrat dhe kërkesat e reja të tregut, pajisjet ekzistuese të paketimit mund të konvertohet ose të përmirësohen me MULTIVAC RetrofitTM. Në këtë mënyrë ju mund të vazhdoni prodhimin me një makineri ekzistuese dhe me kushte konkurruese.

Filtri i degëve
Filtri i degëve të MULTIVAC
Jeni të interesuar për një zgjidhje paketimi për një degë të caktuar?

Ruani këtu filtrin tuaj të degës së MULTIVAC dhe gjatë vizitës suaj në faqen e internetit të MULTIVAC do t'ju shfaqet vetëm informacionet që lidhen me degën tuaj.

Provojeni tani!
Mirë se u kthyet!

Gjatë vizitës suaj të fundit në faqen tonë të internetit ju keni përdorur filtrin tuaj të degëve të MULTIVAC. Vazhdoni me këtë cilësim ose ndryshoni këtu përzgjedhjen tuaj.

Ju urojmë sa më shumë argëtim!