Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Trajnimi

Mësoni ato që ju ndihmojnë të ecni përpara.

Me blerjen e një zgjidhjeje nga MULTIVAC, ju vendosni për një sistem makinerish në të cilat cilësia, funksionaliteti dhe rendimenti qëndrojnë në plan të parë. Por si mund të shfrytëzohet plotësisht potenciali i tyre? Si i siguroni proceset pa ndërprerje? Po sigurinë optimale si e garantoni? Dhe si e arrini disponueshmërinë maksimale për punë? Oferta jonë e trajnimit ofron parakushtet optimale për këto qëllime:

Një staf i trajnuar më së miri.

Trajnimet te MULTIVAC

Në qendrën tonë të trajnimeve ne trajnojmë punonjësit dhe punonjëset tuaja në varësi të detyrave që ata kryejnë. Oferta jonë e kurseve për trajnime të orientuara drejt praktikës është e ndërtuar nga module dhe mund të rezervohet në module individuale ose të vazhdueshme, sipas niveleve përkatëse të kualifikimit.

Përveç kësaj, ne ofrojmë gjithashtu trajnime direkt në kompaninë tuaj dhe në makineritë tuaja. Në rastin e këtyre trajnimeve në terren, përmbajtja përkatëse e kurseve të trajnimit negociohet në mënyrë individuale dhe përshtatet sipas ambientit tuaj të prodhimit.

Mirë se vini në Qendrën e Trajnimeve të MULTIVAC.

Qendra e Trajnimit e MULTIVAC ofron kushtet ideale për kombinimin më të mirë të mundshëm të teorisë dhe ushtrimit në praktikë. Trajnuesit me përvojë i përçojnë njohuritë në një mjedis trajnimi të përshtatshëm, i cili është i pajisur me teknologjinë më moderne të trajnimit dhe me një grup të plotë makinerish.

Ne e garantojmë cilësinë e lartë të rrjetit ndërkombëtar të trajnimeve të MULTIVAC në bashkëpunim të ngushtë me qendrat e trajnimit të kompanive bija lokale të MULTIVAC.

Shkarkimet

Training and Innovation Center:
6.51 MB PDF

Shkarkuar PDF