Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Këshillimi individual nga MULTIVAC

Përfitoni nga kompetenca e madhe e ekspertëve tanë që janë në dispozicionin tuaj për një këshillim individual

Me zgjedhjen e një sistemi të prodhimit të ambalazhit dhe paketimit nga MULTIVAC ju nuk vendosni vetëm për cilësinë dhe efikasitetin më të lartë, por edhe për kujdesin gjithëpërfshirës dhe servisin perfekt.

Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për këshillim për ambalazh, testim ambalazhi apo optimizim i proceseve të punës: në ofertat tona të këshillimit të përshtatura sipas klientit ju mund të mbështeteni në ekspertizën dhe përvojën e ekspertëve tanë.

Konsulentët me përvojë për klientët në të 80 kompanitë bija janë pranë klientëve tanë dhe i njohin rrethanat lokale. Ata ju këshillojnë në mënyrë të plotë dhe ju ofrojnë mbështetjen e tyre për zhvillimin e një zgjidhjeje optimale. Për këtë qëllim, ata bashkëpunojnë ngushtë me specialistët në selinë qendrore në Wolfertschwenden, në Gjermani.

Zhvillimi i ambalazheve

Ne ju mbështesim për zhvillimin e ambalazheve, të cilat përshtaten sipas kërkesave specifike të produkteve tuaja.

Këshillimi për investim

Me një zgjidhje nga MULTIVAC ju vendosni për një investim të garantuar. Sepse sistemet tona të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit dallohen për cilësinë e lartë dhe jetëgjatësinë e madhe. Për këtë kontribuon edhe disponueshmëria e garantuar dhe afatgjatë e furnizimit me pjesë këmbimi.

Trajnimi

Ne u ofrojmë klientëve tanë një program trajnimi aktual dhe të gjithanshëm. Oferta përfshin si kurset standarde të trajnimit, ashtu edhe kurset e veçanta për klientët, të cilat mund të zhvillohen ose në terren te klientët tanë, ose në qendrën tonë të trajnimeve të MULTIVAC.

Ekspozita

Prekni nga afër në ekspozitat tona sistemet e prodhimit të ambalazheve dhe paketimit MULTIVAC. Ato janë të pajisura me makineritë më të fundit dhe ofrojnë hapësirën ideale, p.sh. për prezantimet e produkteve, aktivitete, testime ambalazhi dhe trajnime.