Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Mbi 50 vjet përvojë në teknologjinë e ambalazhit dhe paketimit

MULTIVAC është një nga ofruesit lider në botë të sistemeve për prodhimin e ambalazheve dhe paketimit, të cilat përdoren për paketimin e të gjitha llojeve të ushqimit dhe të produkteve të kujdesit shëndetësor dhe ato farmaceutike, por gjithashtu edhe për paketimin e artikujve industrialë.

Portofoli i produkteve tona mbulon pothuajse të gjitha nevojat e klientëve dhe përveç makinerive termike të prodhimit të ambalazheve përfshin edhe makineri ngjitëse të vasketave, makineri me dhomë vakuumi, si dhe sisteme të kontrollit të cilësisë dhe etiketimi, deri te linjat e plota me "çelësa në dorë".

Në këtë mënyrë klientët tanë përfitojnë nga njohuritë e konsoliduara të procesit dhe për sistemet, si dhe nga shërbimi i këshillimit gjithëpërfshirës nga një dorë e vetme.

Sisteme për prodhimin e ambalazheve dhe paketimit për përdorime të ndryshme

Një ambalazh i mirë përmbush disa detyra. Pikësëpari ai duhet të mbrojë produktin e paketuar në mënyrë optimale dhe të kujdeset që ai të arrijë i padëmtuar te marrësi. Në pikën e shitjes, ambalazhi ka edhe funksion reklamimi.

Me sistemet e tij të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit MULTIVAC mbulon të gjitha fushat e degëve të industrisë ushqimore - që nga ëmbëlsirat te mishi, shpendët dhe peshku e deri te produktet e qumështit, si dhe frutat dhe perimet. Për këtë qëllim, sistemet përshtaten sipas kërkesave nga më të ndryshmet në lidhje me rendimentin dhe automatizimin.

Në fushën e produkteve farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor, makineritë MULTIVAC mundësojnë paketimin praktik dhe ekonomik të produkteve mjekësore dhe të medikamenteve. Sigurisht që makineritë tona plotësojnë kërkesat tuaja të veçanta lidhur me sigurinë, gjurmueshmërinë dhe përsëritjen e proceseve tuaja.

Për mallrat e konsumit dhe artikujt industrialë, MULTIVAC ofron sisteme me një mbrojtje maksimale nga ndikimet mekanike dhe nga ndikimet e mjedisit. Portofoli i makinerive tona përfshin gjithashtu konceptet për paketimet me mbrojtje të integruar kundër vjedhjes dhe të ambalazheve të mbrojtura kundër falsifikimit.

Qëndrueshmëria

Si kompani që vepron në rang ndërkombëtar, ne jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë për interesat e kompanisë dhe të punonjësve tanë. Në plan të parë në marrëdhëniet tona të përditshme qëndron siguria dhe një mjedis ku çdokush respektohet.

Ne zhvillojmë sisteme për prodhimin e ambalazheve dhe paketimi, të cilat kontribuojnë në ruajtjen e burimeve dhe për një ergonomi dhe efiçencë të lartë. Në këtë mënyrë ne krijojmë vlerë të shtuar për klientët tanë. Në përfundim, sistemet tona të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit kontribuojnë gjithashtu në mbrojtjen e produktit të paketuar dhe në zgjatjen e afatit të përdorimit të tij, duke reduktuar në këtë mënyrë produktet skarco përgjatë zinxhirit logjistik.

Në përgatitjen e makinerive tona ne ndjekim një qasje kursimtare dhe të qëndrueshme të burimeve. Të gjitha nivelet e prodhimit projektohen sa më ekologjike që të jetë e mundur. Kjo vlen për çdo hap të përgatitjes dhe për eliminimin e të gjitha mbetjeve të aksesorëve të prodhimit.

Grupi i kompanive MULTIVAC

Grupi MULTIVAC ka të punësuar në mbarë botën rreth 6.400 punonjës, nga të cilët rreth 2200 prej tyre në qendrën kryesore në Wolfertschwenden. Ne jemi të pranishëm në të gjithë kontinentet me më shumë se 80 kompani bija. Servisi ynë i shtrirë në çdo anë dhe mundësia e madhe e kontaktimit garantojnë një disponueshmëri maksimale për të gjitha makineritë e instaluara MULTIVAC. Më shumë se 1000 konsulentë dhe teknikë servisi në mbarë botën vënë në shërbim të klientëve ekspertizën dhe përvojën e tyre.

FRITSCH – PART OF THE MULTIVAC GROUP

FRITSCH - for decades, this name has been synonymous in the world of baking engineering and technology with high-quality, efficient lines and pioneering innovation within the sector of dough sheeting and processing. FRITSCH's machines are used worldwide to produce premium bakery products.
FRITSCH is driven by its principle "Passion for Dough" in combination with its enthusiasm for technology. From manual dough sheeting machines through to  highly efficient industrial lines, the company, founded in 1926, offers its customers suitable solutions for a wide variety of products in all performance classes.

Read more about Fritsch