Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Rreth MULTIVAC

Nga përgjegjësia për planetin tonë dhe për ushqimin e njerëzve të tij.

Duke pasur parasysh burimet e kufizuara, ne duhet të mbështetim mbrojtjen dhe sigurinë e produkteve tona. Për këtë mjafton që asnjë produkt ushqimor të mos hidhet në mbeturina. Dhe që të kujdesemi për një jetëgjatësi më të madhe të të mirave tona të çmuara.

MULTIVAC është një ndër ofruesit lider në botë të zgjidhjeve të paketimit për produktet ushqimore të të gjitha llojeve, për produktet e shkencave të jetës dhe të kujdesit shëndetësor, si dhe për mallrat industriale. Portofoli ynë mbulon pothuajse të gjitha kërkesat lidhur me paraqitjen e paketimit, rendimentin dhe efiçencën e burimeve. Ai përfshin teknologji të ndryshme paketimi, si dhe zgjidhje të automatizuara dhe sisteme etiketimi dhe të kontrollit të cilësisë. Kjo ofertë plotësohet nga zgjidhjet që pozicionohen përpara procesit të paketimit: në sferën e ndarjes në racione dhe të përpunimit, si dhe të teknologjisë së produkteve të pjekura.

Falë kompetencës sonë të plotë për linjat e prodhimit, të gjitha modulet MULTIVAC mund të integrohen në sistemet gjithëpërfshirëse të ngritura. Kjo është diçka e mirë për sigurinë maksimale të përdorimit dhe të procesit, për efikasitetin e lartë dhe koston totale të ulët të pronësisë (TCO - Total Cost of Ownership) të impianteve tuaja. Nisur nga i njëjti sfond, ne i japim dixhitalizimit një shtysë sistematike përpara. Nëpërmjet mjeteve të analizimit në kohë reale, si për shembull MULTIVAC Smart Services, në drejtim të mirëmbajtjes parandaluese dhe njohjes së makinerive. Duke menduar dhe vepruar në mënyrë të qëndrueshme, ne jemi të përkushtuar në shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve në dispozicion dhe të energjisë – si në prodhimin e produkteve tona, ashtu edhe në përdorimin e tyre në ambientet tuaja në terren.

Grupi MULTIVAC ka të punësuar rreth 6700 punonjëse dhe punonjës në mbarë botën. Me mbi 85 kompani bija, ky grup sipërmarrës është i pranishëm në të gjitha kontinentet. Më shumë se 1000 këshillues dhe teknikë servisi mbështetin klientët anembanë globit. Me ekspertizën dhe përvojën e tyre, ata kujdesen për disponueshmëri maksimale në punë të të gjitha makinerive MULTIVAC të instaluara. Por mbi të gjitha, ne e shohim veten si një partner që jep një kontribut vendimtar në suksesin e biznesit tuaj – pavarësisht nëse jeni një biznes i ri, një ndërmarrje artizanale apo grup kompanish që operoni në nivel ndërkombëtar.

Tregjet tona

Ne përpunojmë dhe paketojmë gjithçka që duhet mbrojtur.

Food products

Modern packs of today are multi-functional. And they are indispensable. Their primary function is to protect the product against outside influences. In the case of food products, the packaging contributes significantly to extending shelf life and reducing the loss of aroma and nutrients.

MULTIVAC offers the widest range of food packaging solutions on the market. We use many different technologies, so that we can cover all output requirements.

This wide product range has been complemented by our know-how in slicing, portioning and processing, as well as linking upstream and downstream functions efficiently to the overall packaging process.

When it comes to hygiene, the MULTIVAC Hygienic Design™ sets a new benchmark and enables our customers to meet the most demanding hygiene standards for food production.

 

Produktet e shkencave të jetës dhe kujdesit shëndetësor

MULTIVAC ka një pozicion pararojë në treg në fushën e paketimit të automatizuar të produkteve sterile mjekësore. Portofoli i produkteve tona përfshin edhe zgjidhje për paketimin e produkteve komplekse dhe sensibël në fushat e farmaceutikës, të mjeteve diagnostikuese dhe të bioteknologjisë.

Makineritë e prodhimit termik të ambalazheve dhe paketimit të versionit MULTIVAC Clean Design™ janë projektuar në mënyrë të veçantë për paketimin efikas të produkteve sensibël të shkencave të jetës dhe të kujdesit shëndetësor. Ato mund të pajisen në mënyrë individuale për përdorim në klasa të ndryshme të mjediseve të kontrolluara mjekësore, dhe në sajë të Line Clearance, sigurisë kundër humbjes dhe aftësisë së plotë të përsëritjes ofrojnë një nivel shumë të lartë të sigurisë së proceseve.

Lidhja në një sistem të dhënash të një niveli më lart bën të mundur një gjurmueshmëri pa mangësi të produkteve në të gjithë zinxhirin e procesit - dhe në këtë mënyrë siguron një transparencë të lartë.

Produktet industriale dhe mallrat e konsumit

Në paketimin e produkteve industriale dhe mallrave të konsumit, klientët e MULTIVAC përfitojnë nga kompetenca jonë e lartë në zhvillimin e zgjidhjeve të realizuara sipas kërkesës së klientëve, të cilat shquhen në veçanti për efikasitetin e lartë.

Konceptet tona të paketimit mundësojnë projektimin individual të paketimeve të transportit, të produkteve gjysmë të gatshme ose të paketimeve të shitjes me pakicë.

Zgjidhjet e paketimit nga MULTIVAC ofrojnë një shumëllojshmëri të madhe paketimesh dhe fleksibilitet maksimal në sajë të opsioneve të shumëllojshme të pajisjeve. Në të njëjtën kohë ato ofrojnë edhe një siguri të lartë të procesit dhe të paketimit.

Me kompetencën tonë të gjerë për automatizimin dhe linjat, ne kujdesemi edhe për një integrim pa probleme të moduleve nga ofrues të tjerë brenda në linjat tona. Fushat tipike janë ato të furnizimit, të veçimit dhe të transportimit të produkteve, si dhe sistemet e inspektimit dhe të etiketimit apo zgjidhjet "End-of-Line".

 

Teknologjia dhe inovacioni

Ne vendosim standardet për sa i përket teknologjisë, efiçencës dhe besueshmërisë.

 

Epërsinë tonë teknologjike ne e kemi të dokumentuar me anë të numrit të lartë të inovacioneve të patentuara. Ne investojmë në vazhdimësi në fushën e kërkimit dhe zhvillimit. Ne i kryejmë detyrat tona të inovacionit sipas një procesi të standardizuar të menaxhimit të inovacioneve. Ne zhvillojmë gjithashtu më tej edhe modelet tona të biznesit; për t'iu përshtatur ndryshimeve të zakoneve të konsumatorëve dhe kërkesave të reja të tregut. Kjo përfshin gjithashtu edhe një portofol të gjerë shërbimesh dixhitale. MULTIVAC bashkëpunon me institutet lider dhe shoqatat e kësaj industrie. Rezultatet më të fundit të kërkimeve kanë ndikim në zhvillimin e produkteve të reja.

Besueshmëria

Produktet tona ofrojnë një nivel shumë të lartë besueshmërie dhe të sigurisë së procesit.

Produktet tona plotësojnë kërkesat më të larta lidhur me sigurinë, ergonominë dhe komoditetin në përdorim dhe janë zhvilluar në përputhje me direktivat më të rrepta për dizajnin. <br/><br/>Ne përdorim procese të certifikuara dhe zhvillojmë një përmirësim të vazhdueshëm. Ne investojmë në vazhdimësi për kapacitetet më moderne të prodhimit dhe si rezultat sigurojmë një efiçencë dhe qëndrueshmëri të lartë.

Orientimi drejt klientit

Besimin e klientëve tanë ne e kemi futar në sajë të etikës sonë konkrete dhe shkëmbimit të hapur të pikëpamjeve.

Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me klientët tanë. Në sajë të bashkëpunimit tonë ne gjenerojmë përfitime shtesë dhe mbështetim rritjen, forcën inovative dhe suksesin e tyre.

Këshillimi ynë i gjithanshëm mbështetet në zhvillimin e suksesshëm për disa dekada të zgjidhjeve individuale të paketimit sipas nevojave të klientëve. Për të garantuar një operim optimal të pajisjeve dhe makinerive tona, ne u ofrojmë klientëve tanë një program të plotë trajnimesh të përdoruesve. Me shërbimin tonë të kujdesit ndaj klientit pas shitjes ne garantojnë një disponueshmëri maksimale për të gjitha makineritë e instaluara.

Përgjegjshmëria

Menaxhimi i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm është pjesë përbërëse integrale e strategjisë sonë të biznesit.

Ne i kushtojmë një vëmendje mjaft të madhe ndikimeve nga biznesi ynë tek aktorët tanë kryesorë dhe te publiku i gjerë. Kjo qasje përfshin edhe monitorimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis nga biznesi ynë. Trajtimi në mënyrë etike ka gjithashtu prioritetin më të lartë, ashtu si dhe kërkesa jonë që punonjësit tanë të ndihen të sigurt, të mbrojtur dhe të integruar. Ne mbështetim organizata joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare dhe financojmë e zhvillojmë projekte të përbashkëta.

> Mësoni më shumë