Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Rrjeti i teknologjisë MULTIVAC

Së bashku drejt suksesit

Nëse kërkohet, ne i integrojmë pa problem modulet e ndryshme të prodhuesve të tjerë në sistemet tona të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit. Për këtë qëllim ne mbështetemi në një rrjet prodhuesish të kualifikuar. Standardet e larta të cilësisë që qëndrojnë në themel të produkteve dhe të proceseve tona, ne ua kërkojmë edhe firmave partnere që bashkëpunojnë me ne. Në këtë mënyrë ne mund të garantojmë cilësinë, rentabilitetin dhe efikasitetin e lartë të sistemeve tona të prodhimit dhe paketimit.

Oferta jonë përfshin edhe një portofol me materiale konsumi të përshtatshme që merren gjithashtu nga prodhues të kualifikuar.