Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Të punosh te MULTIVAC

Punonjësit tanë janë kapitali më i çmuar dhe investimi më i rëndësishëm për të ardhmen tonë. Ne ofrojmë marrëdhënie pune afatgjata dhe të sigurta dhe një ambient pune të mirë. Ne dëshirojmë t'u ofrojmë të gjithë punonjësve tanë një mjedis me mundësi atraktive për zhvillimin e mëtejshëm profesional. Ne angazhohemi në mënyrë të veçantë për formimin tuaj aktual dhe formimin e vazhdueshëm profesional.

Ne u ofrojmë gjithashtu punonjësve tanë modele të ndryshme, të cilat i ndihmojnë punonjësit që të gjejnë një ekuilibër midis punës dhe familjes.

Ne mbështetim punonjësit e përkushtuar që ndajnë të njëjtin vizion me ne.

Ne u ofrojmë punonjësve tanë një mjedis ku ata mund të zhvillohen më tej personalisht dhe si një kompani aktive në nivel ndërkombëtar ne ndiejmë përgjegjësinë tonë në një shoqëri globale.

Mjedisi ynë i punës fton punonjësit tanë që të luajnë rol aktiv në zhvillimin e mëtejshëm të kompanisë sonë, si dhe që të kontribuojnë në përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve dhe të proceseve tona.

Elemente themelore janë vlerat e kompanisë sonë, vendet moderne, ergonomike dhe të sigurta të punës, si dhe mbështetja e punonjësve sipas nevojave individuale.

Trajnimi dhe formimi i vazhdueshëm profesional

Trajnimi dhe formimi i vazhdueshëm profesional janë mjaft të rëndësishme te MULTIVAC. Koncepti i orientuar afatgjatë për personelin bazohet në strategjinë e kompanisë sonë dhe në trendet e mëdha sociale, si ndryshimi demografik, diversiteti, individualizimi, lëvizshmëria, shëndeti dhe arsimi.

Pikat kryesore të programit tonë për trajnimin dhe formimin e mëtejshëm profesional janë, ndër të tjera:

  • Trajnimet në Qendrën e Trajnimeve dhe Inovacionit të MULTIVAC
  • Aksesi në modulet e të mësuarit në formë elektronike
  • Zhvillimi i mëtejshëm i njohurive individuale në fusha nga më të ndryshmet nëpërmjet trajnerëve të MULTIVAC