Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Përfitimet e punonjësve

Përfitimet tuaja te MULTIVAC

Ne i ofrojmë punonjësve tanë një mjedis sipërmarrje me mundësi interesante për zhvillimin e mëtejshëm profesional. Ne jemi po aq të kujdesshëm për të mbështetur punonjësit tanë në faza të ndryshme të jetës me masa të bazuara në nevoja dhe për të siguruar një ekuilibër të shëndetshëm mes jetës profesionale dhe asaj private.

 

Ne jemi të bindur që investimi te punonjësit tanë ja vlen të bëhet. Pasi punonjësit e kënaqur dhe të vlerësuar sjellin rendimentin, për të cilin ne si MULTIVAC kemi nevojë, për të mund organizuar edhe më tej të ardhmen.

Shpërblim i drejtë

Ne ju ofrojmë një pagë bazë tërheqëse, e cila plotësohet me pjesë përbërëse që lidhen me suksesin si dhe me përfitime të tejra shtesë, si p.sh. pagesa për formimin e mëtejshëm të pasurisë dhe të kujdesit.

Kultura e sipërmarrjes

NE te MULTIVAC. Kultura e ndërmarrjes tonë karakterizohet nga hierarki të sheshta dhe një mentalitet i përbashkët bazuar në praktikë. Ne e vlerësojmë diversitetin në mënyrë që secili individ të kontribuojë dhe të bashkëveprojë në përgjithësi.

Vlerat e sipërmarjes

Njeriu. E përbashkëta. Entuziazmi. Vlerat tona janë udhëzuesi jonë ditur në bashkëpunimin me kolegët dhe klientët.

 

Përfitimet

Ne nuk përfitojmë me kënaqësi nga uljet? Me zbritjet tona të ndërmarrjes, ju mund të merrni një larmi ofertash.

Zhvillimi i mëtjeshëm

Ne ju ofrojmë një program të larmishëm trajnimi mbi tema që përfshijnë një ose disa disiplina specifike. Së bashku ne gjejmë rrugë, që t'i ndërtojmë dhe zgjerojmë më tej dijet tuaja profesionale.

Mjedisi i punës

Pajisjet tona ergonomike të zyrave dhe metodat tona të zhdërvjellëta dhe moderne të punës ju ofrojnë juve shumë hapësirë krijuese në veprimtarinë e përditshme.

A arritëm t'ju frymëzojmë juve për MULTIVAC?

 Atëherë do ishte kënaqësi që t'ju njohim personalisht.