Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Karriera

Një nga faktorët më të rëndësishëm të suksesit tonë janë punonjësit tanë

Punonjësit tanë janë kapitali më i çmuar dhe investimi më i rëndësishëm për të ardhmen.

Ata janë gjithashtu shumë krenarë që janë pjesë e familjes MULTIVAC. Dhe për të interesuarit ne jemi një punëdhënës atraktiv. Në mbarë botën, në grupin tonë të kompanive punojnë rreth 6400 punonjës me qëllimin për të realizuar për klientët tanë zgjidhje paketimi optimale për përdorime nga më të ndryshmet.

Ne ofrojmë marrëdhënie pune afatgjata dhe të sigurta, një ambient pune të mirë dhe një bashkëpunim konstruktiv dhe respektues. Kështu, ne u ofrojmë punonjësve tanë detyra të shumëllojshme dhe interesante në një mjedis dinamik dhe ndërkombëtar. Ne kujdesemi në mënyrë të veçantë për trajnimin dhe formimin e vazhdueshëm profesional.

Të punosh te MULTIVAC

Ne u ofrojmë punonjësve tanë një mjedis ku ata mund të zhvillohen më tej personalisht dhe si një kompani aktive në nivel ndërkombëtar ne ndiejmë përgjegjësinë tonë në një shoqëri globale.

Pozicione të lira pune

Këtu do të gjeni të gjitha pozicionet aktuale të lira të punës në grupin MULTIVAC në vende të ndryshme.