Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Rrjeti i servisit

Ndihmë e menjëhershme në terren

Punonjësit tanë të kualifikuar të servisit janë shoqëruesit tuaj gjatë gjithë ciklit të jetëgjatësisë së sistemeve tuaja të prodhimit të ambalazheve dhe paketimit. Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për punime mirëmbajtjeje, riparim defektesh apo remonte dhe plotësime - në mbarë botën në dispozicionin tuaj janë më shumë se 1000 konsulentë dhe teknikë servisi me përvojë.

Permission*