Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Na kontaktoni!

Jemi këtu për t'ju ndihmuar

Nuk ka rëndësi tema për të cilën keni pyetje apo që dëshironi të jepni komentet dhe sugjerimet tuaja: punonjësit tanë janë të gatshëm që t'i kontaktoni dhe që t'u përgjigjen pyetjeve tuaja.

MULTIVAC Albania shpk

Aut. Tirane-Durres Km 11
Berzulle/ Tirana
Tirana - Albania

Tel.:  +355 69 2047435
Fax:  +355 52 251051
angelo.golgota(at)multivac.com