Zgjidh rajonin
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Makineritë e paketimit MULTIVAC

Makineria perfekte për çdo lloj paketimi

Thermoformers

Makineritë termike të prodhimit të ambalazheve

MULTIVAC është një prodhues lider në mbarë botën për makineritë termike të prodhimit të ambalazheve. Ne kemi një përvojë të gjatë shumëvjeçare në prodhimin e këtyre makinerive të prodhimit të ambalazheve dhe shpërndajmë çdo vit mbi 1000 makineri në të gjithë botën. Çdo makineri projektohet në mënyrë individuale sipas kërkesave tuaja lidhur me paraqitjen e paketimit, rendimentin dhe efiçencën e burimeve. Besueshmëria, jetëgjatësia dhe servisi gjithëpërfshirës bëjnë që makineritë tona termike për prodhimin e ambalazheve të jenë hallka me kapacitetin dhe rendimentin më të madh në zinxhirin tuaj të prodhimit.

Lexo më tej

MULTIVAC Automatic Traysealer T 700

Makineritë ngjitëse të vasketave

Çdo makineri projektohet në mënyrë individuale sipas kërkesave tuaja lidhur me prurjen e vasketës dhe të produktit, me transferimin e paketimit, etiketimin dhe inspektimin e cilësisë. Makineritë tona ngjitëse të vasketave integrohen pa asnjë problem në ambientin tuaj të ri ose ekzistues të prodhimit – si makineri më vete, por edhe si linjë prodhimi ambalazhi dhe paketimi plotësisht e automatizuar. Besueshmëria, jetëgjatësia dhe servisi gjithëpërfshirës bëjnë që makineritë ngjitëse të vasketave MULTIVAC të jenë hallka me kapacitetin dhe rendimentin më të madh në zinxhirin tuaj të prodhimit.

Lexo më tej

MULTIVAC Chambermachine

Makineritë me dhomë vakuumi

Portofoli ynë përfshin makineri me dhomë që vendosen mbi tavolinë, në dysheme, makineri me dy dhoma dhe makineri me dhomë me transportier. Këto makineri integrohen pa asnjë problem në ambientin tuaj të ri ose ekzistues të prodhimit – si makineri më vete, por edhe si linjë e automatizuar prodhimi ambalazhi dhe paketimi. Besueshmëria, jetëgjatësia dhe servisi gjithëpërfshirës bëjnë që makineritë MULTIVAC me dhomë vakuumi të jenë hallka me kapacitetin dhe rendimentin më të madh në zinxhirin tuaj të prodhimit.

Lexo më tej

MULTIVAC Automation H 240

Automatizimi

Duke njohur plotësisht produktet dhe kërkesat tuaja ne zhvillojmë zgjidhje për detyra të shumëllojshme ambalazhimi dhe automatizimi – nga zgjidhjet me proces me një hap të vetëm e deri te sistemet e plota. Si kompani që ofron gjithçka, ne i zhvillojmë dhe i instalojmë vetë sistemet dhe marrim përsipër edhe mirëmbajtjen e tyre nëse na kërkohet.

Lexo më tej

MULTIVAC Inspection Checkweighers I 220

Sistemet për inspektimin e cilësisë

Mbrojtja e emrit të markës dhe siguria e konsumatorit po bëhen gjithmonë e më të rëndësishme. Sistemet e inspektimit nga MULTIVAC bëjnë të mundur një kontroll efikas të cilësisë dhe garantojnë që paketimi dhe etiketa e tij të jenë pa të meta. Me identifikimin e objekteve të huaja përmes kontrollit të peshës e deri te kontrolli përfundimtar i paketimit ne ju ofrojmë një portofol të plotë pajisjesh që të plotësoni kërkesat ligjore dhe që të ruani standardet më të larta të cilësisë.

Lexo më tej

MULTIVAC Marking Systems Conveyor belt labeller L 310

Sistemet e etiketimit

Prej më shumë se 40 vitesh MULTIVAC zhvillon sisteme etiketimi Marking & Inspection për degë dhe tregje nga më të ndryshmet. Portofoli i gjerë i produkteve shtrihet nga sistemet standarde të etiketimit e deri te sistemet e etiketimit, të cilat zhvillohen sipas kërkesave individuale të klientëve. Pavarësisht produktit tuaj, pozicionit që dëshironi për etiketën dhe pavarësisht kërkesave tuaja për printimin dhe inspektimin juve ju ofrohet një sistem etiketimi që integrohet pa asnjë problem në procesin tuaj të prodhimit.

Lexo më tej

MULTIVAC shrinking and drying shrinking units SE 60 shrink tank

Pajisjet tkurrëse dhe tharës

Portofoli ynë përmban pajisje të ndryshme tkurrëse dhe tharëse, të cilat mund të integrohen pa problem në mjediset tuaja të reja ose ekzistuese të prodhimit. Procesi i MULTIVAC mundëson një rezultat perfekt në tkurrje me përdorim minimal të nxehtësisë.

Lexo më tej

Zgjidhje për proceset e prerjet

Zgjidhje për proceset e prerjet

MULTIVAC ofron një portofol të plotë zgjidhjesh e përkatësisht zgjidhjen optimale për nevojat individuale në çdo kategori fuqie, për prerjen në feta të produkteve të sallamit, të proshutës dhe të djathit si dh për ndarjen në porcione të llojeve të ndryshme të mishit.

Lexo më tej

MULTIVAC films and consumable materials

Fletët dhe materialet e konsumit

Ne ofrojmë një spektër të gjerë materialesh konsumi, si p.sh. fletë mbështjellëse, vasketa, qese ose etiketa. Për të garantuar një punueshmëri perfekte dhe rezultatin më të mirë në paketim në makineritë tona, ne bashkëpunojmë vetëm me prodhues lider të materialeve.

Lexo më tej

  • Makineritë termike të prodhimit të ambalazheve
  • Makineritë ngjitëse të vasketave
  • Makineritë me vakuum
  • Automatizimi
  • Sistemet e inspektimit
  • Sistemet e etiketimit
  • Pajisjet tkurrëse dhe tharëse
  • Ndarja në porcione
  • Fletët mbështjellëse dhe materialet e konsumit

Panaire dhe aktivitete

Na takoni personalisht

Revista për klientët UPDATE

Histori suksesi nga mbarë bota

Ne marrim përsipër përgjegjësi

Qëndrueshmëria dhe përgjegjësia sociale janë aspekte themelore të kulturës sonë të sipërmarrjes.
Lexo më tej

Pjesët e këmbimit

Rrjeti i servisit i MULTIVAC në mbarë botën ju garanton një furnizim të plotë me pjesë këmbimi origjinale për të gjitha makineritë e instaluara - dhe kështu kujdeset për një rendiment dhe disponueshmëri maksimale të makinerive.
Lexo më tej